SNOEIEN

Binnen ons bedrijf staan de gezondheid van de boom en de veiligheid daaromheen hoog in het vaandel. Om dit te kunnen onderhouden is de snoei van bomen belangrijk op zijn tijd. 

 

Onder snoeien verstaan wij diverse snoeimethodes waarbij er eerst spraak is van de begeleidingssnoei. Bij de begeleidingssnoei zorgen we ervoor dat we van jongs af aan de boom ‘begeleiden’ om een bepaalde kroonhoogte the halen en probleemtakken er vroegtijdig uit te snoeien. 

 

Wanneer de gewenste kroonhoogte behaald is, gaan wij over naar de onderhoudssnoei die plaats vind elke drie á vier jaar om de boom gezond en veilig te houden. Hierbij snoeien wij al het dode hout en eventuele probleem takken eruit die zich vormen in een later stadium of overgeslagen zijn in de begeleidingssnoei. 

 

Deze snoeimethodes zijn zowel van kracht in de particuliere sector als bij gemeentes. 

 

Als bomen groter worden dan naar wens is kunnen we door middel van terugzetten en uitlichten van de kroon de massa en het volume wat terugbrengen. met een juist snoeiplan wat strekt over meerdere jaren kunnen we gefaseerd de snoei toepassen waardoor de 

bomen de tijd hebben om de snoeiwonden te overgroeien.  

 

Dit word vooral toegepast in de particuliere sector.